Wat is OnzeLes?

OnzeLes is een programma om leerlingen op een laagdrempelige en veilige manier feedback te laten geven aan hun leraren, ondersteund door een app. Het doel is om vervolgens het gesprek in de klas te voeren over hoe de lessen beter kunnen. Tijdens de Nationale DenkTank is dit introductiefilmpje gemaakt.

Eigenschappen OnzeLes

  • Voor elke klas anders. Elke klas is anders en elke leraar heeft zijn of haar eigen voorkeuren. OnzeLes heeft daarom geen standaard vragenlijst. In plaats daarvan bepalen de leerlingen en de leraar samen welke kenmerken voor hun belangrijk zijn.
  • Positieve benadering. Feedback werkt het beste als het opbouwend geformuleerd is. OnzeLes werkt daarom alleen met positief geformuleerde kenmerken: dus niet wat stom dat het altijd druk is, maar wel het zou fijn zijn als er meer orde is.
  • Evenwichtige feedback. Uit de lijst met positief geformuleerde kenmerken kun je er voor kiezen dat  leerlingen een vast aantal tops (wat ging er goed?) en tips (wat kon er beter?) kiezen. Iedereen weet van tevoren dus dat er evenveel sterke punten als verbeterpunten naar voren zullen komen.
  • Stem van de leerling. De leerlingen geven aan wat zij belangrijk vinden (door het samen opstellen van kenmerken van een goede les), wat al goed gaat en en wat nog beter kan. Met deze feedback kun je in dialoog samen je lessen verbeteren.
  • Snel & gemakkelijk. Feedback vragen draait om inhoud. De vorm mag geen belemmering zijn. OnzeLes is daarom zo ontworpen dat er binnen 1 minuut feedback gegeven kan worden en dat de resultaten meteen inzichtelijk zijn.

OnzeLes in 3 stappen

  1. Feedback-onderwerpen verzamelen. In een leuke werkvorm stel je als klas een lijst samen met 5-10 kenmerken van een goede les.
  2. Feedback vragen met OnzeLes. De lijst met positieve kenmerken wordt in de OnzeLes web-app ingevuld. Vervolgens kunnen leerlingen anoniem aangeven welke twee positieve kenmerken zij het meeste zien (de tops) en welke twee er het meest verbeterd kunnen worden (de tips).
  3. Gesprek in de klas. Op basis van de breedgedragen tops en tips voert de leraar het gesprek in de klas. Het doel is om tot concrete acties te komen die de lessen nóg beter kunnen maken.

Aan de slag!