Aan de slag

Wat fantastisch dat je aan de slag wil gaan met OnzeLes!

Hieronder worden suggesties gedaan om OnzeLes op een goede manier in te zetten. Elke klas is anders en iedereen heeft eigen voorkeuren. Voel je dus vrij om OnzeLes op een andere manier in te zetten. Mocht je uit eigen ervaring een suggestie hebben hoe deze instructie beter kan, vul dan vooral het contactformulier in. Op die manier kunnen we samen zorgen voor zo veel mogelijk goede lessen!

OnzeLes in 5 stappen (pdf)


Om met OnzeLes aan de slag te gaan, kun je de handleiding en/of video hieronder gebruiken:

 • OnzeLes Handleiding: meer in detail uitgelegd wat de verschillende dingen zijn die je als docent moet doen om met OnzeLes aan de slag te gaan.
 • OnzeLes Presentatie: openbare powerpoint die je kunt gebruiken voor de introductieles van OnzeLes.
 • OnzeLes Instructievideo: hierin wordt het hele proces van OnzeLes stapsgewijs uitgelegd, zowel de technische aspecten van de app worden besproken als wat je kan doen om OnzeLes in jouw klas te gebruiken.

Doel van OnzeLes

Het doel van OnzeLes is om lessen, samen met leerlingen, elke dag een beetje beter te maken. Maar wat zijn goede lessen? Als je dit aan tien leraren vraagt, krijg je tien verschillende antwoorden. Gelukkig zijn leraren het er allemaal over eens dat goede lessen ertoe leiden dat leerlingen iets leren. In iets abstractere bewoording: goede lessen leiden tot hoge leerprestaties.

Hoe behaal je hoge leerprestaties? Professor John Hattie heeft duizenden onderzoeken over onderwijs geanalyseerd om voor verschillende onderwijsmaatregelen te bepalen in hoeverre ze bijdragen aan leerprestaties. De top-10 van de ruim 150 maatregelen die hij heeft onderzocht bevat onder andere: verwachtingen van leerlingen in kaart brengen, het klassengesprek en leerlingen feedback laten geven.

Het doel van OnzeLes is om lessen beter te maken door deze drie punten te combineren.


Barrières

Het klinkt zo eenvoudig. Vraag aan leerlingen wat ze verwachten of anders willen en voer hier vervolgens een gesprek over om je lessen te verbeteren. In de praktijk worden leerlingen echter zelden om feedback gevraagd. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • Feedback is spannend, zowel voor leerlingen als leraren;
 • Feedback heeft vaak een onduidelijk doel, waardoor er geen bruikbaar resultaat uitkomt;
 • Feedbackformulieren zijn vaak niet specifiek genoeg voor individuele klassen;
 • Feedbackformulieren worden vaak gebruikt als beoordeling in plaats van hulpmiddel;
 • Het invullen en verwerken van feedbackformulieren kost veel tijd.

OnzeLes is ontwikkeld in samenwerkingen met leraren en leerlingen. Hierbij was het doel vanaf het begin om bovenstaande barrières te doorbreken. En dat is gelukt.


Korte beschrijving van OnzeLes

Als je als leraar met OnzeLes aan de slag gaat, krijg je een overzicht van je sterke punten (de tops) en de punten waar verbetering mogelijk is (de tips). Om de eerder genoemde barrières te kunnen doorbreken, werkt OnzeLes in de volgende drie stappen:

 1. Feedback-onderwerpen verzamelen. Elke klas is anders. Nadat je het doel van feedback hebt uitgelegd, is de eerste stap dus om samen met leerlingen in kaart te brengen wat zij kenmerken vinden van een goede les. In deze stap gaat het om algemene kenmerken, en dus niet voor een specifieke leraar. Leerlingen schrijven individueel op groene en rode post-its wat zij kenmerken vinden van respectievelijk een goede les en een slechte les. Uit al deze kenmerken wordt vervolgens een lijst van de belangrijkste positieve kenmerken samengesteld. Deze lijst van ongeveer acht positief geformuleerde kenmerken – eventueel aangevuld met kenmerken die de leraar zelf belangrijk vindt – vormt de basis voor stap 2.
 2. Feedback vragen met OnzeLes. De lijst met positieve kenmerken wordt in de OnzeLes app gestopt. Vervolgens kunnen leerlingen anoniem aangeven welke twee positieve kenmerken zij het meeste zien (de tops) en welke twee er het meest verbeterd kunnen worden (de tips), voor een specifieke leraar. Deze stap verloopt gesloten: de leraar en de leerlingen weten van te voren precies hoeveel tops en tips er worden gegeven. OnzeLes is dus geen beoordeling, maar een manier om sterke punten en verbeterpunten in kaart te brengen. Na het aangeven van de tops en de tips krijgen zowel de leerlingen als de leraar automatisch het resultaat te zien: het startpunt voor stap 3.
 3. Gesprek in de klas. Het overzicht van tops en tips is heel geschikt als startpunt voor een verbetergesprek. Dit overzicht is immers breegedragen; iedereen voelt eigenaarschap. Doordat duidelijk is wat de hele klas wil verbeteren, worden suggesties van leerlingen gewaardeerd, terwijl ze voorheen misschien bijdehand of brutaal over konden komen. Tijdens het gesprek is het belangrijk dat de leraar laat zien dat hij wil verbeteren door niet in discussie te gaan (doorvragen kan wel) en aan te geven op welke manier hij dingen anders zal proberen te doen.

De eerste keer dat een leraar met OnzeLes aan de slag gaat, moeten alle stappen doorlopen worden. Na deze eerste keer kunnen stappen 2 en 3 net zo vaak herhaald worden als gewenst is. De OnzeLes app is zo ontworpen dat het invullen en verwerken van de feedback binnen één minuut kan. Op die manier kan alle aandacht naar het verbetergesprek in de klas. Dat is waar lessen écht beter van worden.


Benodigdheden

 • Tijd. De eerste keer dat je met een klas aan de slag gaat, heb je ongeveer 45 minuten nodig om de drie stappen uit te voeren. Ervan uitgaande dat de voorkeuren van een groep niet opeens veranderen, heb je de keren daarna alleen nog maar tijd nodig voor stap twee (± 1 minuut) en stap drie (5-20 minuten).
 • Post-its. Voor het verzamelen van de feedback-onderwerpen is het nuttig als leerlingen hun positieve en negatieve kenmerken opschrijven. Dit kan in een schrift, maar leerlingen vinden het leuker om op rode en groene post-its te schrijven.
 • Device per leerling. OnzeLes is een web-applicatie. Dat betekent dat je niks hoeft te downloaden en dat OnzeLes werkt op smartphones, tablets, laptops en pc’s. De enige voorwaarde is dat je een moderne browser gebruikt. Leerlingen kunnen in principe ook samenwerken op één apparaat door om de beurt in te loggen, maar het werkt makkelijker als iedereen toegang heeft tot een eigen apparaat.
 • Minimale ICT ervaring. OnzeLes is zo ontworpen dat het gebruik niet moeilijker is dan Whatsappen.