Aan de slag

Wat fantastisch dat je aan de slag wil gaan met OnzeLes!

Hieronder worden suggesties gedaan om OnzeLes op een goede manier in te zetten. Elke klas is anders en iedereen heeft eigen voorkeuren. Voel je dus vrij om OnzeLes op een andere manier in te zetten. Mocht je uit eigen ervaring een suggestie hebben hoe deze instructie beter kan, vul dan vooral het contactformulier in. Op die manier kunnen we samen zorgen voor zo veel mogelijk goede lessen!

OnzeLes in 5 stappen (pdf)


Materialen

Om met OnzeLes aan de slag te gaan, kun je de handleiding en/of video hieronder gebruiken:

  • OnzeLes Handleiding: meer in detail uitgelegd wat de verschillende dingen zijn die je als docent moet doen om met OnzeLes aan de slag te gaan.
  • OnzeLes Presentatie: openbare powerpoint die je kunt gebruiken voor de introductieles van OnzeLes.
  • OnzeLes Instructievideo: hierin wordt het hele proces van OnzeLes stapsgewijs uitgelegd, zowel de technische aspecten van de app worden besproken als wat je kan doen om OnzeLes in jouw klas te gebruiken.

Doel van OnzeLes

Het doel van OnzeLes is om lessen, samen met leerlingen, elke dag een beetje beter te maken. Maar wat zijn goede lessen? Als je dit aan tien leraren vraagt, krijg je tien verschillende antwoorden. Gelukkig zijn leraren het er allemaal over eens dat goede lessen tot hogere leerprestaties leiden.

Hoe behaal je hoge leerprestaties? Professor John Hattie heeft duizenden onderzoeken over onderwijs geanalyseerd om voor verschillende onderwijsmaatregelen te bepalen in hoeverre ze bijdragen aan leerprestaties. De top-10 van de ruim 150 maatregelen die hij heeft onderzocht bevat onder andere: verwachtingen van leerlingen in kaart brengen, het klassengesprek en leerlingen feedback laten geven.

Het doel van OnzeLes is om lessen beter te maken door deze drie punten te combineren.


Korte beschrijving van OnzeLes

Als je als leraar met OnzeLes aan de slag gaat, krijg je een overzicht van je sterke punten (de tops) en de punten waar verbetering mogelijk is (de tips). Om de eerder genoemde barrières te kunnen doorbreken, werkt OnzeLes in de volgende drie stappen:

  1. Feedback-onderwerpen verzamelen. De eerste stap is om samen met leerlingen in kaart te brengen wat zij kenmerken vinden van een goede les. Het gaat om algemene kenmerken, en dus niet voor een specifieke leraar. In de handleiding kun je hier een handige werkvorm voor vinden, met groene en rode post-its. Het doel is een lijst van 5-10 positief geformuleerde kenmerken samen te stellen, eventueel aangevuld met kenmerken die de leraar zelf belangrijk vindt.
  2. Feedback vragen met OnzeLes. De lijst met positieve kenmerken wordt in de OnzeLes app gezet. Vervolgens kunnen leerlingen anoniem aangeven welke positieve kenmerken zij het meeste zien (de tops) en welke er het meest verbeterd kunnen worden (de tips). Na het aangeven van de tops en de tips kunnen zowel de leerlingen als de leraar het resultaat te zien.
  3. Gesprek in de klas. Het overzicht van tops en tips is heel geschikt als startpunt voor een verbetergesprek. Tijdens het gesprek is het belangrijk dat de leraar laat zien dat hij wilt verbeteren, door niet in discussie te gaan (doorvragen kan wel) en aan te geven op welke manier hij dingen anders zal proberen te doen.

De eerste keer dat een leraar met OnzeLes aan de slag gaat, moeten alle stappen doorlopen worden. Na deze eerste keer kunnen stappen 2 en 3 net zo vaak herhaald worden als gewenst is. De OnzeLes app is zo ontworpen dat het invullen en verwerken van de feedback binnen één minuut kan. Op die manier kan alle aandacht naar het verbetergesprek in de klas. Dat is waar lessen écht beter van worden.


Benodigdheden

  • Tijd. De eerste keer dat je met een klas aan de slag gaat, heb je ongeveer 45 minuten nodig om de drie stappen uit te voeren. Ervan uitgaande dat de feedback-onderwerpen van een groep niet opeens veranderen, heb je de keren daarna alleen nog maar tijd nodig voor stap twee (± 1 minuut) en stap drie (5-20 minuten).
  • Post-its. Voor het verzamelen van de feedback-onderwerpen is het nuttig als leerlingen hun positieve en negatieve kenmerken opschrijven. Dit kan in een schrift, maar leerlingen vinden het leuker om op rode en groene post-its te schrijven.
  • Device per leerling. OnzeLes is een web-applicatie. Dat betekent dat je niks hoeft te downloaden en dat OnzeLes werkt op smartphones, tablets, laptops en pc’s. De enige voorwaarde is dat je een moderne browser gebruikt. Leerlingen kunnen in principe ook samenwerken op één apparaat door om de beurt in te loggen, maar het werkt makkelijker als iedereen toegang heeft tot een eigen apparaat.
  • Minimale ICT ervaring. OnzeLes is zo ontworpen dat het gebruik niet moeilijker is dan Whatsappen.