Wie

Stichting leerKRACHT

De kern van OnzeLes is om de stem van de leerling meer te horen. Dit past perfect binnen de leerKRACHT cultuur. Daarom wordt OnzeLes door leerKRACHT ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld aan alle leraren die met hun leerlingen willen werken aan betere lessen.


Leerlingen en Studenten

Het LAKS – de grootste vertegenwoordiger van leerlingen – zien dat OnzeLes leerlingen op een positieve manier laat meedenken over lessen.

OnzeLes sluit uitstekend aan bij onze visie op LED (Leerlingen Evalueren Docenten). Het is daarnaast een prachtig middel om de dialoog tussen scholier en docent te stimuleren, waar beide veel van kunnen leren! Zo kunnen scholieren en docenten samen werken aan betere lessen, waar wij als LAKS groot voorstander van zijn.
– Andrej Josics, voorzitter van LAKS

Ook JOB – de grootste vertegenwoordiger van mbo’ers – ondersteunt OnzeLes.

OnzeLes is een goed startpunt voor een gesprek tussen de klas en de docent, juist omdat studenten van tevoren zelf aangeven waar zij belang aan hechten. We hopen dat OnzeLes de drempel voor docenten verlaagt om samen met studenten te kijken naar waar het goed gaat en waar het beter kan.
– Ruben Wegstapel, bestuurslid van JOB

LAKS en JOB

Leraren

De AOb en CNV Onderwijs zien OnzeLes als een instrument dat leraren kunnen gebruiken om hun werk te ondersteunen. Op deze manier wordt OnzeLes ook ondersteund door leraren.

AOb en CNV Onderwijs